ຄົ້ນຫາ

ປ່ຽນພາສາ

Facebook

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

538461
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ທັງໝົດ
265
290
2307
533914
7913
13799
538461
Your IP: 18.234.255.5
2020-11-27 23:16

ມີ 11  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

ອາຊີວະສຶກສາ

1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
1. ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການ
ສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
3. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດພິເສດທ່າແຮງຕາມແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
5. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
6. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການລົງຝຶກງານຂອງນັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ;
7. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກະກຽມສຳນວນເອກະສານເພື່ອສະເໜີອອກໃບປະກາສະນີຍາບັດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາຍ ອາຊີວະສຶກສາ
ໃນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
8. ລາຍງານຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະ
ສຶກສາໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.


2. ກິດຈະກຳ
1. ຊີ້ນຳ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານລະດັບຕ່າງໆ ສະໜອງໃຫ້ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາ
ຊີບ;
3. ສັງລວມ ແລະ ຊີ້ນຳແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸ-ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະທົ່ວ ແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ;
4. ຊີ້ນຳຈັດແບ່ງ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນທີຈົບສາຍສາມັນເພື່ອເຂົ້າຮຽນຕໍ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ;
5. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ;
6. ບັນທຶກ ແລະ ກຽມການອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ ສາຍອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນຕາມພາລະບົດບາດ;
7. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ແລະ ຍົກລະດັບຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາຕາມ
ແຜນປະຕິຮູບ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
8.ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນ
ຂອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ ;
9.ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທັງພາລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ;