ຄົ້ນຫາ

ປ່ຽນພາສາ

Facebook

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

538452
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ທັງໝົດ
256
290
2298
533914
7904
13799
538452
Your IP: 18.234.255.5
2020-11-27 23:02

ມີ 5  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

ພະລະ-ສິລະປະສຶກສາ

1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ;
3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນຳ ການຮຽນ-ການສອນ, ການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ວິຊາກິລາປ້ອງກັນ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ວິຊາກິລາປ້ອງກັນຊາດ;
5. ຮັບຜິດຊອບການສ້າງຂະບວນການກິລາ ແລະ ສິລະປະ ໃນໂຮງຮຽນ;
6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.


2. ກິດຈະກຳ
1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ວິໄຈ, ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ-ສິລະປະສຶກສາ,ກິລາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຕ້ານສິ່ງ
ເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;
2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ ;
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ວິຊາພະລະສຶກສາ,
ສິລະປະສຶກສາ, ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ, ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ວຽກເດັກອາສາ, ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານນອກຫຼັກສູດ;
4. ຈັດຕັ້ງ, ຊີ້ນຳການນິເທດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ.
5. ສັງລວມ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນໃນ
ທົ່ວແຂວງ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ອາຄານສະຖານທີ່;
7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວພະລະສຶກສາ-ກິລາ, ສິລະປະສຶກສາ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຕ້ານ
ສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;
8. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ນຳພາການແຂ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາ,ສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບແຂວງ;
9. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໃນການສ້າງຂະບວນການກິລາ- ສິລະປະວັນນະຄະດີ;
10. ຈັດຕັ້ງການຝຶກກອົບຮົມຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງສະໂມສອນກິລາ ແລະ ໜ່ວຍສິລະປະພາຍໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.