ການແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ສູນໄອຊີທີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນທີ 20.04.2016 ເວລາ 2:00PM ທີ່ ສູນໄອຊີທີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈາກ ມສ ນ້ຳຖ້ວມ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ ທອງລຸນ ແກ້ວທອງເພັດ ຫົວໜ້າສູນໄອຊີທີ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ອຳນວຍການ ມ ສ ນ້ຳຖ້ວມພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການຈາກ ມສ ສັນຕິພາບ ຈຸດປະສົງຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຂໍແລະປ່ຽນ ດ້ານວິຊາການ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາໄອຊີທີ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນ ແບບອອນໄລ ( ແບບການຮຽນສື່ສານທາງໄກ ) ເນື່ອງຈາກວ່າຫ້ອງໄອຊີທີຂອງ ມ ສ ນ້ຳຖ້ວມ ຫາກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານວິຊາການຢູາໃນໂຮງຮຽນ ເພືອ່ກະກຽມຫຼັກສູດໃໝ່ໃນສົກຮຽນ 2016-2017